Helaas zien we het aantal besmettingen in het land maar ook in onze regio nog niet dalen. Het aantal besmettingen per dag ligt in de buurt van de piek van de 2e golf. Daarmee is er sprake van een 3e golf, bovenop de zorg die patiënten uit golf 2 nodig hebben.

Onder de besmette personen zijn relatief veel jongeren, die er zelf minder last van hebben, maar een week later hun ouders hebben besmet. Deze besmettingen veroorzaken de week daarna weer besmettingen bij de grootouders. De groep 50+ en 75+ is verantwoordelijk voor een groot deel van de ziekenhuisopnames.

Het is spannend of en zo ja wanneer we de effecten gaan zien van de strengere lockdown die 14 december is afgekondigd.

Covid Afbeelding1 

Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen

Het aantal opgenomen patiënten in de kliniek en op de IC stijgt. Overplaatsingen naar buiten de regio verlopen stroever, omdat in vrijwel het hele land sprake is van capaciteitsproblemen en stijgende aantallen opgenomen patiënten.

Covids Afbeelding2Covid Afbeelding3

De ziekenhuisopnames lopen altijd zo’n 2 weken achter bij de besmettingen. De verwachting is dat we de piek in ziekenhuisopnames dan ook nog niet hebben bereikt. De piek van golf 3 (en 2 samen) wordt half januari verwacht. Alle ziekenhuizen in de regio hebben de instructie gekregen om op te schalen voor aanstaande maandag naar 175 bedden en zich voor te bereiden op een verdere opschaling naar 200 bedden in de kliniek.

Toename van COVID-zorg in de kliniek en op de IC zorgt voor druk op de reguliere zorg en dan met name op complexe OK’s waar een IC-bed voor nodig is (vb. hartoperaties en niertransplantaties).

Zorgen over wegblijven patiënten bij huisarts en medisch specialist

De huisartsenpraktijken en poliklinieken zijn gewoon open. Op dit moment is het duidelijke beeld van zowel de huisartsen als de medisch specialisten dat mensen aarzelen zorg te zoeken. Als men dan uiteindelijk bij de arts belandt zijn de klachten vaak veel erger dan nodig was.

Het is belangrijk dat mensen met klachten naar de huisarts gaan en indien nodig doorverwezen worden naar de medisch specialist. In de lokale media zal hiervoor aandacht worden gevraagd.

Huisartsenzorg en COVID

De coronahuisartsenspoedpost in Leiderdorp vangt voor de hele regio de van corona verdachte patiënten centraal op en ontlast hiermee de dagpraktijk van de huisarts. De zorg van besmette patiënten thuis vergt door het werken in beschermende kleding veel tijd. De capaciteit om de zorg op te vangen is op dit moment voldoende. De coronahuisartsenspoedpost blijft in ieder geval tot eind januari 2021 staan.

Contact tussen huisartsen en de ziekenhuizen

Als een huisarts twijfelt over het wel of niet insturen van een patiënt, met verdenking van corona naar het ziekenhuis, kan van 8.00 – 17.30 uur contact worden opgenomen met het speciale telefoonnummer voor COVID-patiënten. Om en om wordt dit telefoonnummer door de dienstdoende internist of longarts van LUMC (071-5298827 op even dagen) en Alrijne (071-5829094 op oneven dagen) beantwoord.

Tussen 17.30 – 23.00 uur wordt de huisarts in Alrijne doorverbonden naar de dienstdoende internist of longarts. In LUMC wordt doorverbonden naar de dienstdoende arts assistent interne. Conform de reguliere doorverwijzingsafspraken.

Tussen 23.00 – 8.00 uur wordt doorverbonden met de dienstdoende arts assistent interne. Conform de reguliere doorverwijzingsafspraken.

Kwetsbare ouderen worden, indien opname plaatsvindt, vervolgens beoordeeld door het performanceteam om te kijken of opname op een IC nog wel verstandig is.

Huisartsenzorg en COVID

De GGD zal 8 januari starten met vaccineren van het BioNTech/Pfizer vaccin (RNAvaccin) bij medewerkers uit de VVT en gehandicaptenzorg. In verband met de levering in grote batches en bewaring bij –70 graden vindt de vaccinatie plaats op centrale plaatsen. Nadere informatie over de locaties en de oproepen volgt nog.

Een onderzoek van NU91 wees uit dat maar 30% van de zorgmedewerkers gevaccineerd wilde worden. Een recenter onderzoek gaf aan dat 70% inmiddels voornemens is zich te laten vaccineren. Dat is in lijn met de Nederlandse bevolking en zou voldoende zijn voor de zogenaamde groepsimmuniteit. Als zorgorganisaties hopen wij uiteraard op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder onze medewerkers.

COVID in de verpleeghuizen

Van de 20 COVID-bedden in Groenhoven en Topaz Revitel zijn op 18 december 18 bedden bezet. Er is goede doorstroming op deze afdelingen.

In de brede regio zijn 90 COVID VVT-bedden bezet en nog 23 bedden vrij.

Covid afbeelding 4

Start thuismonitoring van patiënten besmet met COVID

Onder leiding van huisarts Maaike Roovers is een groep huisartsen, medisch specialisten van LUMC en Alrijne en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen een pilot gestart in Katwijk, Sassenheim en Stevenshof Leiden met monitoring van COVID-patiënten thuis onder toezicht van de huisarts. Als de metingen toch de verkeerde kant op gaan, is er dan laagdrempelig contact mogelijk met de specialist.

Als de logistiek werkt en de ervaringen positief zijn kan de pilot worden uitgerold.

Specialistenteam VVT ActiVite en Marente

De gespecialiseerde thuiszorg kan in de thuissituatie onder andere regelen dat er thuis O2 wordt gegeven en de patiënt frequent wordt bezocht om te controleren of alles goed blijft gaan. Een huisarts uit onze regio: “’s Avonds om 21.30 had ik binnen een half uur O2 geregeld voor een 88-jarige dame, die daardoor niet in het ziekenhuis hoefde te worden opgenomen. Indrukwekkend hoe snel alles geregeld was”.

Ketensamenwerking in optima forma!