Alweer de laatste nieuwsbrief van dit buitengewone jaar. Een jaar waarin COVID nadrukkelijk de aandacht opeiste maar ook een jaar waarin de zorgsector zich op een fenomenale wijze heeft gepresenteerd.

Met een onbegrensde flexibiliteit heeft iedereen de verantwoordelijkheid genomen om binnen de steeds veranderende beperkingen dat te doen waarvoor we allemaal staan: de beste zorg bieden. Vanuit mijn positie (slechts aan de zijlijn van het primaire proces) heb ik hiervoor een enorme bewondering en het geeft een warm gevoel om hier ook (een klein) deel van uit te mogen maken.

Terugblikkend op de twee COVID-golven van dit jaar krijg ik van mijn omgeving terug dat we het in Zuid-Holland Noord toch goed met elkaar hebben geregeld. De lijnen zijn kort, professionals en bestuurders weten elkaar goed in de samenwerking te vinden en door de druk die van alle kanten werd gevoeld bleek ook veel meer mogelijk dan iedereen van te voren had verwacht. Dezelfde mensen spreken daarbij nu ook uit dat we dit na de COVID-crisisperiode vooral moeten blijven vasthouden. Ik ben er zelf stellig van overtuigd dat dit ons gaat lukken en vanuit Transmuralis zullen we er alles aan doen om deze samenwerking te blijven ondersteunen.

Op een later moment zal ik nog meer uitgebreid terugblikken op het afgelopen jaar maar nu wil ik vooral vooruitkijken naar 2021. Wij hebben samen met u hard gewerkt om onze wensen, ambities en doelstellingen voor de netwerken Dementie, Palliatieve zorg, CVA en Geestelijke Verzorging goed scherp in de jaarplannen te krijgen. Wij kijken met voldoening terug op dit proces waaraan velen van u een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd. De resultaten hiervan leest u uitgebreid terug in deze nieuwsbrief.

Met trots kan ik zeggen dat het jaarplan en de onderliggende begroting zeer recent door het algemeen bestuur zijn geaccordeerd zodat we goed voorbereid een snelle start kunnen maken met alle activiteiten voor zorgverleners en inwoners van Zuid-Holland Noord in 2021.

Dit doen wij in 2021 met nieuwe deelnemers in de netwerken en in ons bestuur. Zo is onder andere Zorg & Zekerheid tot het bestuur van Transmuralis toegetreden en zullen wij onze bestuurlijke tafel in 2021 nog verder uitbreiden om de opgave uit de regionale zorgagenda vanuit alle perspectieven goed te kunnen invullen. Niet voor niets is de titel van ons jaarplan: Uitbouwen van het bestuurlijk platform voor regionale samenwerking in Zuid-Holland Noord!

Dit betekent voor 2021 (en verder) dat wij ons niet alleen gaan richten op de onderwerpen die u van ons gewend bent maar ook dat nu het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) als speerpunt in ons jaarplan is opgenomen. Hieronder vallen verschillende trajecten waarmee we graag met u aan de slag gaan, zoals het opsporen van (aanstaande) kwetsbare ouderen, het voorkomen van knelpunten in laagdrempelige zorgverlening, het verbeteren van de verbinding tussen zorg en welzijn en een rol in het verspreiden van het gedachtegoed Positieve gezondheid. Hoe we dat gaan doen wordt nu nog door verschillende teams voorbereid en op sommige punten zal nog finale besluitvorming plaatsvinden. Het betekent wel dat we de komende jaren een ambitieuze maar tegelijkertijd ook betekenisvolle koers varen in het realiseren van een gezonde regio Zuid-Holland Noord.

Maar nu is het toch ook echt bijna tijd voor feestdagen en een (korte) periode van vakantie. Een periode die zeker dit jaar vraagt om even stil te staan bij alles wat het afgelopen jaar op privé en zakelijk gebied is voorgevallen. Daarbij is het goed om ook de tijd te nemen om met partner, gezin of vrienden gezellig (en veilig) samen te zijn; dit jaar voornamelijk nog in de eigen omgeving. Ik zie er naar uit.

Namens het team Transmuralis wens ik u nu alvast hele fijne feestdagen en ik spreek u graag weer in 2021!

Met hartelijke groet,
Stefan