Regionale cijfers beginnen gunstiger beeld te vertonen - 27 november 2020

Het aantal besmettingen in de regio West lijkt – net als het landelijk aantal besmettingen – al een week te schommelen rond een bepaald niveau en niet echt te dalen. Met name in Katwijk zijn veel besmette inwoners.

website 1

Ook het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen schommelt, maar daalt wel.

website 2

Voor het eerst was het de afgelopen dagen op de corona-HAP zo druk met besmettingen dat men het bijna niet aan kon met de beschikbare capaciteit. Ook op beide SEH’s van LUMC en Alrijne was het heel druk.

Bij de verpleeghuizen in de regio is sprake van een groot aantal locaties met besmettingen. Het aantal nieuw besmette locaties en het aantal besmette bewoners per locatie neemt gelukkig af.

website 3

Corona huisartsenspoedpost
Met de verzekeraars wordt gesproken over het langer openhouden van de corona huisartsenspoedposten, omdat het einde van de 2e golf nog niet in zicht is en mogelijk na de feestdagen de 3e golf start. Er zal in de brede regio West onderzoek worden gedaan naar nut en noodzaak van de centrale corona huisartsenposten om ook te kijken of deze concentratie van de corona huisartsenzorg een voordeel is.

COVID-sneltesten
Bij de traditionele PCR-test duurt het enkele uren voor de uitslag bekend is. Er zijn inmiddels ook sneltesten (antigeen testen). Deze hebben een kleiner toepassingsgebied waarin zij betrouwbaar gebruikt kunnen worden. Maandag start een onderzoek van huisarts Mook i.s.m. HADOKS naar de betrouwbaarheid van de sneltesten op de HAP's van Leiderdorp en Den Haag.

Vaccinatie corona
Er is een taakverdeling gemaakt voor de vaccinatie met het coronavaccin:
• Werkgevers: vaccineren zorgpersoneel.
• Huisartsen: vaccineren medisch kwetsbaren en ouderen extramuraal.
• Instellingsartsen: vaccineren medisch kwetsbaren en ouderen intramuraal.
• GGD: vaccineren rest van de bevolking en zijn back-up voor bovenstaande groepen.

Een uitdaging voor alle instanties is de opslag van de vaccins, omdat zij op –80 graden moeten worden bewaard.

In het bestuurlijk crisisoverleg van het ROAZ zal besproken worden hoe de verdeling en opslag van het vaccin gaat worden aangepakt en hoe hierbij kan worden samengewerkt.

Doorstroom coronapatiënten naar VVT
Er zijn binnen onze regio in AVANT-verband 15 bedden in Groenhoven en 5 bedden in Topaz Revitel beschikbaar voor COVID-patiënten uit het ziekenhuis of uit de thuissituatie. Er vindt overleg plaats of er 23 extra bedden geopend moeten worden op andere locaties.