De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen.

Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units.

U vindt de handreiking op Palliaweb, Ook vindt u hier de Factsheet 'Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg?' In deze factsheet voor zorgprofessionals is te lezen met welke kosten patiënten te maken kunnen krijgen in de palliatieve fase.