Eerder meldden we u al dat de ZonMW projecten Oog voor naasten2 (ON2) en In gesprek met de burger toegekend zijn.

Onlangs vond van beide projecten de kick-off plaats waarbij de onderzoekteams en de deelnemende organisaties uit ons netwerk met elkaar kennismaakten en de projectopzet en -planning werden doorgenomen.

Voor In gesprek met de burger geldt dat we in april 2021 de eerste bijeenkomst hopen te organiseren; één en ander hangt vanzelfsprekend samen met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor Oog voor Naasten geldt dat de voorbereidingen gestart zijn en dat de deelnemende hospices en thuiszorgorganisaties in het vierde kwartaal van 2021 concreet starten.