Het zorgkantoor en zorgaanbieders hebben onvoldoende inzicht in de vraagontwikkeling en capaciteitsontwikkeling met betrekking tot de Wlz. Vanaf 2021 geldt een nieuwe structuur.

Deze heeft als doel efficiënter en klantgerichter wachtlijstbeheer, accurate wachtlijstinformatie, beter inzicht in de vraagontwikkeling en inkoop van zorg. Tot slot zou de toegang tot Wlz-zorg beter geborgd zijn.

De afgelopen weken sloten medewerkers van het Zorgkantoor Zorg & Zekerheid aan bij het casemanagementoverleg om meer informatie te geven over deze wijziging in de wachtstatussen in de langdurige zorg, die per 1 januari 2021 ingaan.

Vanaf 2021 zijn er in de langdurige zorg vier wachtstatussen:
- urgent plaatsen,
- actief plaatsen,
- wacht op voorkeur en
- wacht uit voorzorg.

Elke status heeft meerdere classificaties die iets zeggen over de wensen en behoeften van de cliënt en de urgentie.

Kijk het youtube-filmpje met meer informatie hierover.

WLZ Afbeelding1

 

WLZ Afbeelding2