Geestelijke verzorging bij mensen met dementie, hoe werkt dat? Wat zijn vraagstukken die besproken kunnen worden en hoe regel je een geestelijk verzorger in de regio?

De afgelopen weken sloten geestelijk verzorgers Annechien Oldersma, Janco Wijngaard en Ruth Schreuders aan bij het overleg voor casemanagers dementie.

Ieder mens heeft vragen over de zin van het leven of vragen rond het bestaan. In het bijzonder komen levensvragen naar boven bij mensen die in een andere levensfase komen, of wanneer zij te maken krijgt met ziekte, (naderend) overlijden, conflicten, of verlies en/of rouw, zoals bij dementie.

De rol van een geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen. Geestelijk verzorgers zijn geen therapeuten, artsen, psychologen of maatschappelijk werkers. Een geestelijk verzorger gaat in gesprek over het leven zelf. Vanzelfsprekend zijn gesprekken met een geestelijk verzorger vertrouwelijk. Hij/zij is gericht op het begrijpen en kan bijdragen aan:

● zingeving en kwaliteit van leven, door samen te onderzoeken wat kwaliteit van leven voor uw patiënt/cliënt betekent;
● zelfmanagement en coping, door perspectief te bieden gericht op begrip, hoop, kracht en troost;
● keuzes maken bij lastige morele dilemma’s; 
● verbondenheid herstellen of maken; 
● verwachtingen, vereisten en verschillen;
● interculturele en religieuze dialoog, door als bemiddelaar op te treden.

Hoe werkt het?

Geestelijk verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen, zingeving, spiritualiteit en existentiële vragen. Zij hebben een opleiding op masterniveau (hbo of wo). Hun kwaliteit wordt gegarandeerd door de SKGV, NVPA of NVPO. Er is geen verwijzing nodig en er kan direct contact opgenomen worden met de geestelijk verzorger naar keuze.

Een geestelijk verzorger kan voor een individueel gesprek óf een gesprek samen met de partner en/of familie aan huis komen. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met toestemming gedeeld.

Vanaf 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van VWS de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Deze begeleiding wordt via Transmuralis vergoed als deze valt binnen de richtlijnen en regionale afspraken. Dit betekent onder andere dat begeleiding door een (aangesloten) geestelijk verzorger wordt vergoed voor iedereen in de regio die in de palliatieve fase verkeert en/of voor iedereen boven de 50 jaar.

Via het Centrum voor Levensvragen kan een gesprek aangevraagd worden met een van de geestelijk verzorgers.