Het wijksamenwerkingsverband in de gemeente Kaag en Braassem wordt digitaal verbonden met elkaar. Om mensen met dementie en hun naasten nog beter te ondersteunen gaan meer professionals gebruikmaken van de ZorgApp.

In 2018 is de ZorgApp ontwikkeld voor zorgprofessionals in de regio ZHN door Transmuralis, Knooppunt Ketenzorg, Alrijne en het LUMC met als doel: het optimaliseren van de samenwerking doordat mensen elkaar kunnen vinden en werkafspraken digitaal vindbaar zijn.

In eerste instantie was het toegankelijk voor huisartsen, medisch specialisten en personeel van organisaties betrokken bij het dementienetwerk, zoals casemanagers en professionals in verpleeghuizen en thuiszorg die werken met mensen met dementie. Inmiddels kunnen ook 1e lijnszorgverleners er gebruik van maken.

Naar een compleet dementienetwerk

Inzoomend op het dementienetwerk in de regio, zie je dat de App wel gebruikt wordt om elkaar te zoeken maar dat er nauwelijks werkafspraken in de App staan. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat het een regio is van 13 gemeenten en dat afspraken vaak ook heel lokaal gemaakt worden.

Wat ook opvalt is dat nog niet het hele dementienetwerk vertegenwoordigd is in de ZorgApp. Mensen met dementie wonen in 70 à 75% van de gevallen thuis waarbij de gemeente en welzijn een belangrijke ondersteunende rol hebben. Die hebben echter tot op heden geen toegang tot de App omdat zij niet vallen onder een van de eerder genoemde organisaties.

Het zou mooi zijn als het hele netwerk rondom personen met dementie digitaal met elkaar verbonden zouden zijn. Programmaleider Dementie bij Transmuralis raakte hierover aan de praat met Cora Vermeulen (voorzitter wijksamenwerkingsverband) en Ans de Jeu (wijkmanager wijksamenwerkingsverband) en samen besloten ze om een pilot te starten.

De pilot

Begin november kwamen professionals in Kaag en Braassem hiervoor bij elkaar en was de start van de pilot een feit. Binnen de pilot krijgen professionals, betrokken bij dementie in Kaag en Braassem, toegang tot de ZorgApp. Zij kunnen zo verbonden worden met andere professionals die al toegang hadden. Werkafspraken rondom dementie in Kaag en Braassem worden geplaatst in de ZorgApp zodat ze makkelijker vindbaar zijn. In de wie-is-wie functie kan iedereen elkaar terugvinden en kan ook de verbinding met de rest van de regio gemaakt worden. In het voorjaar van 2021 gaan we met elkaar in gesprek om te bepalen wat het opgeleverd heeft.