Regionale cijfers beginnen gunstiger beeld te vertonen - 13 november 2020

Gelukkig is in onze regio – Zuid-Holland Noord – het aantal positief geteste inwoners aan het dalen en ook het aantal zieke medewerkers en opgenomen patiënten/bewoners met Covid neemt langzaam af. Dat is een hoopgevende ontwikkeling.

Onderzoek naar thuismonitoring van patiënten besmet met Covid

Op een aantal plekken in het land is inmiddels ervaring opgedaan met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn met Covid. Dat is met veel succes geïmplementeerd. De projecten richten zich op mensen die onder de hoede van de huisarts/wijkverpleging thuisblijven, maar ook op mensen die eerder ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis door hen op afstand nog enige tijd te monitoren.

Ook in het LUMC zijn patiënten de afgelopen weken met een Covid-box (o.a. saturatiemeting en bloeddrukmeting) thuisgebleven in plaats van opgenomen in het ziekenhuis. Van 50 SEH-bezoeken konden er 44 thuisblijven. LUMC artsen en verpleegkundigen deden daarbij monitoring op afstand.

Onder leiding van huisarts Maaike Roovers is een groep huisartsen en medisch specialisten van LUMC en Alrijne aan het onderzoeken of Covid-patiënten thuis kunnen blijven onder toezicht van de huisarts. Als de metingen toch de verkeerde kant op gaan, moet er laagdrempelig contact mogelijk zijn met de specialist. Nadere informatie over het project volgt.

LUMC en Alrijne moeten Covid-ziekenhuiszorg afbouwen

Het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) heeft van minister Van Ark opdracht en mandaat gekregen om te zorgen dat in alle regio’s de reguliere zorg (non-Covid) in gelijke mate kan worden opgeschaald. In de ziekenhuizen in Zuid-Holland Noord liggen naar verhouding meer Covid-patiënten dan landelijk.

LUMC en Alrijne hebben van het LCPS opdracht gekregen om patiënten met Covid voor een deel over te plaatsen naar andere delen van het land. Dit kan betekenen dat zij worden uitgeplaatst naar Limburg, Groningen en Friesland. Dat is voor patiënten en familie vaak geen prettige mededeling. Keerzijde is dat er meer zorg aan niet-Covid-patiënten kan worden opgestart.

Door een zeer constructief overleg tussen de VVT, Zorg & Zekerheid en de transferbureaus van LUMC en Alrijne is het gelukt om het aantal patiënten dat wacht op vervolgzorg binnen een week te minimaliseren.

Covid in de verpleeghuizen

In Groenhoven zijn 15 bedden geopend voor met Covid-besmette patiënten die uitstromen uit het ziekenhuis of die thuis ziek zijn geworden maar niet thuis kunnen blijven. De afdeling is bemenst door de in Avant samenwerkende VVT-instellingen uit de regio. Bij Topaz Revitel zijn na overleg met Zorg & Zekerheid eveneens 5 Covid-bedden geopend.

Huisartsenzorg en Covid

De coronaspoedpost vangt voor de hele regio de van corona verdachte patiënten centraal op en ontlast hiermee de dagpraktijk van de huisarts. De zorg voor besmette patiënten thuis vergt door het werken in beschermende kleding veel tijd. Tot op heden functioneren de meeste praktijken redelijk op sterkte alhoewel er ook steeds meer huisartsen en ondersteunend personeel besmet zijn.