Wie geen persoonlijk afscheid kan nemen van een naaste, kan zich enorm eenzaam en verdrietig voelen. Luis Kaserer en Beatrijs Hofland schreven een handleiding en maakten een korte video over afscheidsrituelen.

De handleiding bestaat uit twee delen:

Deel A gaat over het afscheidsritueel bij de stervende. Er zijn aanwijzingen te vinden voor mensen, die zich in de nabijheid van de stervende bevinden en iets willen doen.

Deel B gaat over het afscheidsritueel bij de familie en naasten thuis, die niet aanwezig kunnen zijn bij de stervende. Er zijn aanwijzingen te vinden wat de familie thuis zou kunnen doen, terwijl hun dierbare op een andere plaats stervende is.

Deze twee rituelen kunnen apart van elkaar gehouden worden, maar ook samen op meerdere plekken tegelijk. De handleiding is ook beschikbaar in het Engels.