Zoals bijna alle scholingen konden ook de casuïstiekbesprekingen de afgelopen maanden niet doorgaan. Uit een peiling onder verpleegkundigen bleek echter behoefte te bestaan om de bijeenkomsten online doorgang te laten vinden.

De interactie tussen de docenten en verpleegkundigen, maar ook tussen de verpleegkundigen onderling, is bij deze leervorm zeer belangrijk. En hoewel de dynamiek ontegenzeggelijk anders was, bleken de casuïstieken en bijbehorende theorie over symptoommanagement bij COVID-19 zeer waardevol. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten te noemen, zoals bijvoorbeeld de duur van de bijeenkomst. Deze lessen nemen we ter harte voor een mogelijk volgende keer. In de agenda vindt u de planning van de casuïstiekbesprekingen.