In 2019 en begin 2020 zijn er zo’n 27 koppelbedden geplaatst in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Een koppelbed heeft een matras met een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit en heel eenvoudig een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed vormt.

Hierdoor kunnen naasten elkaars warmte opzoeken.

Stichting Roparun heeft nu ook 122 bedden geschonken aan Vegro om ter beschikking te stellen aan palliatieve patiënten en naasten in de thuissituatie. De bedden zijn verdeeld over de distributiecentra in Nederland. Hier vindt u meer informatie van Vegro met betrekking tot de aanvraag van het bed.