Iedere CVA-patiënt die na ziekenhuisopname of revalidatie terugkeert naar huis wordt aangemeld bij de Centrale zorgverlener (een in neurologie gespecialiseerde verpleegkundige) van Marente of ActiVite. 

Snel na het ontslag neemt de Centrale zorgverlener contact op met de CVA-patiënt en volgt een huisbezoek. De patiënten zijn erg blij met de ondersteuning en begeleiding van de Centrale zorgverleners.

Bij het eerste huisbezoek wordt de persoonlijke situatie van de patiënt besproken en kunnen alle vragen worden voorgelegd en de eventuele veranderingen of problemen waar men tegenaan loopt worden besproken. Er wordt uitgelegd welke impact een beroerte kan hebben op het leven.
Ook worden de medicijnen die zijn voorgeschreven vanuit het ziekenhuis of revalidatie-instelling gecontroleerd en wordt, indien nodig, opvolging gegeven aan verwijzingen die zijn meegekregen of deze worden alsnog geregeld.

Door vroegtijdig advies en het stilstaan bij de (mogelijke) gevolgen van een CVA, kunnen problemen in een latere fase worden verminderd of voorkomen. Ook als er niet direct een probleem wordt ervaren of als er geen vragen zijn is het goed dat de Centrale zorgverlener een oogje in het zeil houdt. De verpleegkundige spreekt uit ervaring en kan op het gebied van voorlichting en praktische tips veel betekenen.

De Centrale zorgverleners overleggen ieder half jaar met elkaar en met verpleegkundigen uit het ziekenhuis. Tijdens het laatste overleg werd het intakeformulier verbeterd en geüniformeerd en heeft men afgesproken casuïstiek en intervisie met elkaar te gaan oppakken.

De Centrale zorgverleners van Marente en ActiVite begeleiden jaarlijks ruim 500 patiënten na een CVA en dit aantal is groeiende. Er is een stijging in het aantal aanmeldingen, de diversiteit van aanmelders groeit en er is een toename in de complexiteit van de zorgvragen. In verband met deze stijgende hulpvraag is het team van Marente bijvoorbeeld nu bezig met uitbreiding zodat zij de hulpvraag, ook in de toekomst, kunnen blijven beantwoorden.

Meer informatie over de Centrale zorgverleners leest u hier.