Transmuralis is een van de samenwerkingspartners van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. De komende jaren worden inhoudelijke vraagstukken in leernetwerken opgepakt. 

Met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en inwoners. Studenten en docenten vanuit meerdere opleidingen van de Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool zullen ook deel uitmaken van deze leernetwerken.

Het dementienetwerk van Transmuralis is betrokken bij het programma Langer Thuis Wonen. Binnen de Werkplaats wordt in cocreatie met (oudere) burgers participatief onderzoek verricht en pilots onderzocht die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan langer zelfstandig wonen. Het ouder worden in eigen omgeving is per definitie context-gebonden, wat maakt dat per wijk, sociale of culturele achtergrond de behoeften en mogelijkheden sterk kunnen verschillen. Omdat kwetsbare groepen nog niet altijd worden betrokken, is verdere verdieping nodig.

De algemene vraag is: hoe kunnen we ouderen actief betrekken bij het opstellen van verbeterplannen voor langer zelfstandig wonen, waar zij zelf ook een rol in hebben? Met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals jonge en oudere mensen met dementie en mantelzorgers.