Op 24 april 2020 heeft een regionaal overleg Wet zorg & dwang plaatsgevonden waar deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ.

Deze casuïstiek is door het CIZ in het overleg toegelicht en beantwoord.

Op onze website vindt u de (door CIZ geaccordeerde) verslaglegging van deze casuïstiekbespreking en de presentatie van het CIZ over verschillende aspecten van de wet en de rol van CIZ hierbinnen.