In GeZZond, het magazine van Zorg en Zekerheid, is abusievelijk een onjuistheid geslopen in het artikel “praten over palliatieve zorg”. In het artikel worden twee initiatieven gecombineerd, terwijl het afzonderlijke activiteiten zijn.

Het eerste betreft de behandelwensgesprekken die onlangs in de regio zijn geïmplementeerd. Het tweede initiatief betreft het Specialistisch thuisconsult in de regio Leiden. In het artikel wordt ten onrechte geschreven dat de consulent de behandelwensgesprekken voert in de regio Leiden. Dit is echter niet correct. Alle huisartsen voeren vanzelfsprekend met de eigen patiënten deze gesprekken over wensen in de laatste levensfase. De consulent waarop gedoeld wordt in het artikel is de consulent die een specialistisch thuisconsult doet. 

Het specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om ongewenste ziekenhuisopnames in de palliatieve fase te voorkomen. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) in de laatste weken en zelfs dagen van hun leven. Dit leidt regelmatig tot opname en uiteindelijk overlijden in het ziekenhuis. Aanleiding voor het SEH-bezoek is vaak een ‘crisissituatie’ thuis die kan ontstaan door een combinatie van fysieke, emotionele, sociale en existentiële problemen. Om een ongewenste opname te voorkomen kan de huisarts tijdens kantoortijden een thuisconsult specialistische palliatieve zorg aanvragen. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorg thuis.

Het initiatief is in eerste instantie beschikbaar voor patiënten die wonen in Leiden, Leiderdorp, Warmond, Oegstgeest en Voorhout, en in andere gemeentes in Zuid-Holland Noord in overleg. Indien het coronapatiënten betreft kan er via beeldbellen een consult gedaan worden door een consulent palliatieve zorg.

Binnen dit initiatief wordt intensief samengewerkt met het Palliatief Advies Team van het Alrijne ziekenhuis, het LUMC, het Palliatief netwerk van Transmuralis, het regionale consultatieteam palliatieve zorg, de huisartsen en de thuiszorgorganisaties. Stichting Zorg en Zekerheid financiert het initiatief. Meer over dit initiatief leest u op de website van het palliatief netwerk van Transmuralis. Een consult aanvragen kan via 071-52 61916.