Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of bij een  isolement.

Een geestelijk verzorger kan ook in deze onzekere tijd begeleiding bieden, bv via telefoon of skype. De VGVZ heeft richtlijnen opgesteld, afgestemd met het RIVM over de inzet van geestelijk verzorgers. U leest ze hier