Het netwerk Palliatieve zorg heeft afgelopen maand toekenning van subsidie gekregen voor twee Palliantie projecten. Het betreffen Oog voor naasten en nabestaanden 2 (ON2) en In gesprek met de burger.

ON2 is een vervolg op Oog voor Naasten. De bestaande methodiek, die zorgverleners ondersteunt om oog te hebben voor behoeften van naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening, wordt toepasbaar gemaakt voor 4 hospices (Duin en Bollenstreek, Issoria, Alphen-Nieuwkoop en Xenia) en 2 wijkteams ( Marente en WIJdezorg). De regionale voorbereiding van dit project start eind augustus en in 2021 vindt de implementatie plaats.