Een keer per twee jaar wordt mantelzorgers (van mensen met dementie) gevraagd naar hun ervaringen door Nivel / Alzheimer Nederland. Een aantal weken geleden is de start gemaakt voor 2020.

In verband met de coronacrisis, heeft Alzheimer Nederland de sluitingsdatum van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 uitgesteld. De sluitingsdatum stond eerst op 30 juni en zal opgeschoven worden. De exacte datum is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Zij gaan voorlopig uit van 30 september.

Alzheimer Nederland geeft aan dat het verspreiden van de Dementiemonitor 2020 momenteel niet actief ingezet hoeft te worden. Zij begrijpen dat zorginstellingen en welzijnsorganisaties momenteel andere prioriteiten hebben en zij willen niet nog meer van hen vragen. Mocht je hoofd er wél naar staan en heb je het idee dat het mantelzorgers juist nu kan helpen, dan kun je alsnog de online vragenlijst aanbieden. Het verspreiden van de papieren vragenlijsten wordt opgepakt zodra de omstandigheden dit toelaten.