Na de zomer verwachten wij twee bijeenkomsten te organiseren: 

Eén voor (zorg)medewerkers, niveau 1 en 2 die betrokken zijn bij mensen met dementiezorg en één over samenwerken in de wijk voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, poh-ers en casemanagers.

Deskundigheidsbevordering en versterking van de samenwerking is een belangrijk doel van het dementienetwerk van Transmuralis. In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er ook in 2020 weer vier thema’s op het programma staan van de netwerk- en scholingsbijeenkomsten. Naast de twee genoemde bijeenkomsten ging dat ook om een bijeenkomst over samenwerken met mantelzorgers en een bijeenkomst gewijd aan het thema ‘vrijheid en veiligheid’.

Gezien het feit dat er vóór de zomer (door corona) geen bijeenkomsten gehouden kunnen worden, is het de verwachting dat minstens twee van de geplande bijeenkomsten komen te vervallen. Dat betekent dat de netwerkbijeenkomst over samenwerken met mantelzorgers en die met het thema vrijheid & veiligheid zullen plaatsvinden in 2021. De voorbereidingen voor de andere themabijeenkomsten zijn in gang gezet en wij hopen deze na de zomer aan te kunnen bieden.