Het zijn moeilijke tijden voor mensen met dementie en hun naasten die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de dagbesteding of elkaar niet kunnen zien.

Door de professionals binnen het dementienetwerk wordt met veel creativiteit en toewijding gewerkt aan manieren om de pijn te verzachten. Juist nu is het belangrijk om verbinding te hebben en daar dragen wij graag aan bij. Niet door letterlijk de koppen bij elkaar te steken, zoals we dat meestal doen, maar door op andere manieren contact met elkaar te houden en elkaar waar mogelijk bij te staan. Maak er gebruik van!