Het nieuwe online platform Palliaweb staat vanaf 30 okt live! Deze site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg.

Met dit kennisplatform wordt een plek geboden waar eenvoudig informatie over palliatieve zorg kan worden gevonden en tegelijkertijd wordt andere relevante informatie aangereikt. Maar het is ook een platform waar zorgverleners worden gestimuleerd om zelf kennis aan te dragen en deze beschikbaar te stellen voor het veld.