Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. De handreiking "Omgaan met hoop" biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan.

Is de patiënt onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Corine Nierop, verpleegkundig specialist oncologie, schreef een handleiding om hulpverleners te ondersteunen bij dergelijke vragen. Zonnebloem

De handreiking “Omgaan met hoop. Handreiking voor hulpverleners die omgaan met hoopvolle mensen met een korte levensverwachting” biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan. We hopen dat het jullie werk ondersteunt. De handreiking is hier te downloaden en in de app Palliarts te vinden onder voorlichtingsfolders.