Dat was het thema van de drukbezochte netwerkbijeenkomst van het netwerk dementie op 13 december jl.

Wat stond er op de agenda:

  • Z&Z gaf, samen met de gemeente Leiden, een presentatie over de financiering van dementiezorg in de nabije toekomst.
  • Robbert Huijsman, programmamanager Dementiezorg Voor Elkaar en tevens coördinator van het Actieplan Dementie gaf een inkijkje in de stand van zaken en nabije toekomst in het landelijke veld.
  • Het Expertisenetwerk Dementie werd voorgesteld.
  • Nog veel meer toekomstzaken kwamen aan bod.

In de eerstvolgende nieuwsbrief van 2018 blikken we terug op deze bijeenkomst.