De komende jaren zal het aantal niet-westerse ouderen en zieken stijgen en een deel van hen zal een beroep gaan doen op palliatieve zorg. Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met deze patiënten Op 31 januari vond de thematafel interculturele palliatieve zorg plaats.

De film ”ik heb een dokter in Marokko” werd vertoond en leverde, onder begeleiding van een islamitisch geestelijk verzorgster en een imam, zeer boeiende gesprekken én praktische tips voor de praktijk. Heb je de bijeenkomst gemist? De film is te bestellen op http://www.dokterinmarokko.nl/. Nuttige informatie is ook te vinden op: http://www.huisarts-migrant.nl/category/ziektebeelden/a-2-kanker-en-palliatieve-zorg/