Op 2 november jl. vond de netwerkavond Samen onze Zorg plaats in het LUMC te Leiden. Deze netwerkavond, georganiseerd door de netwerken dementie en palliatieve zorg, werd bezocht door ruim 100 deelnemers. Een korte impressie leest u hier.

Op welk moment is samenwerken essentieel? Alle fases van dementie werden doorlopen, van signalering tot en met het sterfproces. Miranda Heemskerk en Dagmar Zonneveld, verpleegkundig consulenten van het palliatieve team van het Alrijne Ziekenhuis gaven op elke fase een bespiegeling. Is de patiënt palliatief? En zo ja, wat is belangrijk in deze fase vanuit palliatief oogpunt? Opent u hier de presentatie van Dagmar en Miranda.

Renske Timmers vertelde vanuit haar expertise in de zorg voor jonge mensen met dementie, over onderzoek dat hiernaar gedaan wordt. Maar vooral gaf zij daarbij een indringend voorbeeld met het fictieve, maar representatieve verhaal van Jaap van 48 met dementie. Miranda en Dagmar gaven vervolgens een palliatieve bespiegeling. Genezing van dementie is immers niet mogelijk en het is onvermijdelijk dat mensen aan of met deze ziekte sterven. Hierover volgde een geanimeerd gesprek met de zaal. Opent u hier de presentatie van Renske.

Als het over regelgeving in de dementiezorg gaat, weten casemanagers vaak veel hierover. Casemanager Marleen de Kok gaf uitleg over zaken als financieringsvormen binnen de WLZ, mentorschap en levenstestament. Toen het woord wilsbekwaamheid viel, kwamen er veel vragen uit de zaal. We zouden wel een hele netwerkavond over dit onderwerp kunnen vullen. En terug naar iemand als Jaap, kom je die veel tegen in de thuiszorg? Eigenlijk is Sjanie van 83 met Alzheimer dan representatiever.

Marjolein Steen en Polien van der Krogt van Topaz gaven de complexiteit van pijn en onrust weer bij patiënten met dementie in het verpleeghuis. Onrust kan zoveel uitingen hebben dat zij pleitten om het begrip onrust niet meer te gebruiken. Uit onderzoek weten we dat pijn op verschillende manieren geduid wordt. Maar deze duidingen kunnen ook een andere achtergrond hebben zoals bijvoorbeeld angst of een volle blaas. Zij vertelden over de methode om het discomfort te achterhalen waarbij duidelijk werd dat pijnmedicatie niet direct werd toegediend, juist om andere oorzaken uit te sluiten. De rol van naasten is hierbij van essentieel belang; dit bevestigden Miranda en Dagmar ook. Kijk goed naar het individu! Opent u hier de presentatie van Marjolein en Polien.

Tenslotte vertelde Maartje Klapwijk over de terminale fase van patiënten met dementie. Een belangrijke boodschap was dat multidisciplinaire zorg een voorwaarde is. Alle zorgverleners hebben  een rol in het bieden van de beste zorg, die recht doet aan de patiënt. Ook de naasten hebben daarin een fundamentele rol.  Hoewel het verloop van dementie moeilijk voorspelbaar is, is de stervensfase beter te markeren. Als het in deze fase om pijndemping gaat zijn er niet veel verschillen met patiënten zonder dementie. Wees voorbereid, zorg dat essentiële beslissingen zijn beschreven en zorg voor zorgvuldige overdrachten! Miranda en Dagmar benadrukten tenslotte dat juist in de palliatieve fase de samenwerking tussen alle zorgverleners zo belangrijk is, waarbij de wensen van de patiënt het uitgangspunt zijn. Met een paar prachtige voorbeelden waarbij dat goed gelukt is werd onderstreept hoe vanzelfsprekend de verbinding tussen de beide zorgketens is! Opent u hier de presentatie van Maartje.

Dezelfde doelgroep        Multidisciplinaire zorg         

Samenwerking  met informele zorg  
Shared disicion making      Advance Care Planning     

Focus op kwaliteit van leven