In 2016 organiseert Hospice Wassenaar, in samenwerking met Florence en de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, vier bijeenkomsten onder de titel Ongeneeslijk ziek, en dan . . . ? Tijdens deze avonden worden onderwerpen behandeld waarmee mensen in aanraking komen als ze te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn.

Na een inleiding door een deskundige is er ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Deze bijeenkomsten worden door het jubilerende hospice aangeboden aan de inwoners van Wassenaar en omstreken. De eerste bijeenkomst is op donderdag 21 januari 2016 en vindt plaats in Cultureel Centrum Warenar in Wassenaar.

Doodgaan is een van de weinige zekerheden in het leven. Minder zekerheid is er over het tijdstip en de manier waarop. Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent rijzen er allerlei vragen, zowel voor degene die het betreft als voor de mantelzorger: wat gaat er de komende periode met mij gebeuren, wat kan er allemaal nog, wat wil ik allemaal nog en heb ik daar nog invloed op? Welke impact heeft het op mij en mijn naasten, hoe neem ik afscheid en kan ik zelf beslissen over het moment van mijn overlijden? Op dit soort vragen zal tijdens de bijeenkomsten worden ingegaan.

Kennis delen en drempel verlagen
In de afgelopen tien jaar is in Hospice Wassenaar ruime kennis en ervaring opgedaan met palliatieve zorg in de terminale fase. In nauwe samenwerking met de huisartsen van Wassenaar en Voorschoten verzorgen en begeleiden de verpleegkundigen van Florence, de vrijwilligers en de coördinatoren van het hospice dagelijks mensen die nog maar kort te leven hebben. Daarnaast participeren Florence en het hospice in allerlei kennisnetwerken. Het tienjarig bestaan is nu aanleiding om de inwoners van Wassenaar, Voorschoten te laten delen in deze kennis en daarmee de drempel om in gesprek te gaan over het sterven te verlagen.

Verschillende onderwerpen
Verspreid over vier bijeenkomsten in 2016 komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • 21 januari 2016: Ongeneeslijk ziek, en dan?: impact en consequenties voor de patiënt en de naasten,
  • 14 april 2016: Symptomen en behandeling: feiten en fabels over morfine en delier,
  • 22 september 2016: Beslissingen rondom het levenseinde: wilsverklaring, sedatie in de palliatieve fase en euthanasie,
  • 17 november 2016:Ongeneeslijk ziek, en dan?: veel gestelde vragen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Cultureel Centrum Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur. Einde van de avond om 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor nadere informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de coördinator van Hospice Wassenaar, via telefoonnummer 070 779 61 50 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.