Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. De invoering van deze wet binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra is inmiddels goed geborgd binnen de regio.

Bij de zorg en begeleiding van mensen in de thuissituatie kunnen hierin nog stappen ter verbetering worden gezet. Binnen de regio is de ambitie geuit om hier gezamenlijk in op te trekken. Met dit doel is er een projectgroep geformeerd, bestaande uit behandelaren, casemanagers dementie en beleidsmakers. De projectgroep start per maart met haar activiteiten en is voornemens om voor de zomer van 2024 de resultaten op te leveren. We houden u hierover op de hoogte, onder andere via deze nieuwsbrief.