Dementie kan gepaard gaan met zeer ernstig probleemgedrag. 

Situaties waarin dit probleemgedrag zich voordoen, hebben vaak ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie, zijn/haar mantelzorgers en de betrokken zorgverleners. De begeleiding van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) vraagt veelal om specifieke kennis en kunde, welke vaak onvoldoende aanwezig is binnen een reguliere ouderenzorgorganisatie. Gelukkig zijn er voor zowel de intra- als de extramurale zorgsetting mogelijkheden om extra ondersteuning in te zetten in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek.

Kijk voor meer informatie over D-zep en de ondersteuningsmogelijkheden op onze website.