Op donderdagmiddag 18 april organiseert Transmuralis, in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Noord, het kenniscafé domotica. 

Deze bijeenkomst is gericht op de inzet van technologische oplossingen bij mensen met dementie in de thuissituatie. Tijdens de bijeenkomst worden onderzoeksresultaten gedeeld en goede voorbeelden uitgewisseld. In gesprek brengen we met elkaar de gewenste verbeterpunten op dit onderwerp in beeld en vertalen deze naar concrete stappen voor onze regio. Heeft het thema ‘domotica in de thuissituatie’ uw interesse? Kijk hier voor meer informatie en schrijf u in.