Nadat de snelle toets was goedgekeurd, zijn we met alle betrokkenen uit de regio aan de slag gegaan met de volgende stap: het opstellen van het transformatieplan 'Het Mentaal Gezondheidsnetwerk'.

Met dit plan streven wij ernaar hulpvragen van mensen snel, integraal en op de best passende plek aan te pakken. Dit vraagt om verbetering in de samenwerking tussen huisarts/POH-GGZ, sociaal domein en GGZ.  

Het Mentaal Gezondheidsnetwerk is een duurzaam samenwerkingsverband in de regio tussen sociaal domein, huisartsen en GGZ. De doelgroep zijn cliënten met psychische klachten en met problemen op andere levensdomeinen. Drie belangrijke pijlers van het Mentaal Gezondheidsnetwerk zijn het ‘verkennend gesprek’, de ‘casuïstiektafel’ en laagdrempelige steuncentra. Met het verkennend gesprek moet meer inzicht ontstaan in waar een cliënt tegenaan loopt in zijn/haar leven, wat de krachten zijn en wat hij of zij nodig heeft. Tijdens het verkennend gesprek is iemand vanuit het sociaal domein aanwezig en een POH-GGZ. Vervolgens kan samen met de cliënt een plan worden gemaakt. De casuïstiektafel is een online overleg waar hulpverleners vanuit de eerste lijn, sociaal domein en GGZ complexe casuïstiek kunnen inbrengen zodat andere partijen kunnen meedenken of eventueel de cliënt kunnen overnemen. Zo kunnen cliënten en hulpverleners sneller en beter geholpen worden. Naast deze twee pijlers zullen ook andere samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Tenslotte wordt er geïnvesteerd in laagdrempelige steuncentra waar ervaringskennis een belangrijke rol speelt.

In samenwerking met vertegenwoordigers van de thematafel Mentaal Welbevinden (Rivierduinen, Transparant, Rijn en Duijn, vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein/gemeenten, Lumen, Zorg en Zekerheid) is hard gewerkt aan een conceptversie van het transformatieplan. Er begint een beeld te ontstaan van hoe 'Het Mentaal Gezondheidsnetwerk' eruit moet komen te zien. De komende tijd gaan we verder aan de slag met de uitwerking van Het Mentaal Gezondheidsnetwerk in onze regio.