Waar zijn we als samenwerkingspartners in het regionale netwerk CVA sterk in? En waar liggen onze ontwikkelpunten voor de toekomst?

De leden van het regionaal CVA-netwerk zijn gestart met een zelfevaluatietraject, ondersteund door het landelijk Kennisnetwerk CVA.

Aan de hand van een betrouwbaar meetinstrument wordt het regionale CVA-netwerk van Zuid-Holland Noord geanalyseerd. De resultaten worden vervolgens in relatie gebracht tot andere netwerken in het land, waardoor we een scherper beeld krijgen van de kenmerken en prestaties van het regionale CVA-netwerk Zuid-Holland Noord. Eind 2023 worden de resultaten van deze benchmark inzichtelijk, waardoor zij goede inbreng geven voor het jaarplan 2024. Via de nieuwsbrief zullen we u informeren over de conclusies.