Op maandag 23 oktober vanaf 17 uur vindt de scholing Uitkomstgerichte CVA-zorg plaats bij Schouwenhove te Leiden. De scholing is georganiseerd vanuit het regionale CVA-netwerk en wordt inhoudelijk verzorgd door Diana Oosterveer, revalidatiearts.

Tijdens de scholingsavond staat zij stil bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van uitkomstgerichte zorg voor mensen na het doormaken van een hersenbloeding of een herseninfarct. Ook geeft zij toelichting op de uitkomsten van het SCORE-onderzoek en het REVION verbeterteam CVA.

Deze scholing is interessant voor een brede doelgroep. We denken hierbij aan behandelaren, verpleegkundigen, stafmedewerkers en managers die met/voor CVA-patiënten werken. De avond wordt afgesloten met een borrel, waarbij ruimte is om op informele wijze de andere professionals uit het netwerk te ontmoeten. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op onze website.