De afgelopen week hebben we drie grote regionale bijeenkomsten gehad. 

Op 10 mei hebben wij met al onze partners en stakeholders het 10-jarig jubileum van Transmuralis gevierd in Scheltema Leiden. Met ruim honderdtachtig aanwezigen is er genoten van de verschillende sprekers die ons lessen over de kunst van samenwerken hebben geleerd. Daarbij was het samenwerken met elkaar in de muziek een hoogtepunt toen we dit ook echt realiseerden aan het einde van de bijeenkomst. Geweldig om te ervaren dat Transmuralis 10 jaar geleden als initiatief van enkele bevlogen bestuurders in de regio is gestart en nu is uitgegroeid tot hét regionale samenwerkingsverband van de regio Zuid-Holland Noord. Onze voorzitter Lia de Jongh riep dan ook iedereen op om mee te doen: samenwerken is samen doen! Tijdens de borrel werd er uitvoerig genetwerkt en bijgepraat, immers elkaar kennen vergemakkelijkt samenwerken.

Ter ere van de Dag van de Verpleging werd er door negen zorgorganisaties, op initiatief van Alrijne Zorggroep, een theatershow in de Leidse Schouwburg georganiseerd voor alle hardwerkende verpleegkundigen en verzorgenden van de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties. De voorstelling was herkenbaar en inspirerend en er is vooral ook veel gelachen!

In het kader van de Europese Dag van de Beroerte, werd de week afgesloten met een bijzondere bijeenkomst. Transmuralis organiseerde vanuit het netwerk CVA de theatervoorstelling Thuis begint het pas, om aandacht te vragen voor de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. De theatergroep Hersenkronkels, bestaande uit twaalf spelers met niet-aangeboren hersenletsel, gaven tijdens een indrukkende voorstelling inzicht in hun ervaringen in de chronische fase. Tijdens het nagesprek, aansluitend aan de voorstelling, vond een leerzame reflectie plaats met de aanwezige zorgverleners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

De uitwerking van de transformatieplannen van de thema’s in het kader van het Integrale Zorg Akkoord ( IZA) vorderen gestaag. De verwachting is dat voor de zomer de snelle toets voor een van de thema’s bij de zorgverzekeraar ingediend kan gaan worden. Naast Acute Zorg, Chronische aandoeningen, Kwetsbare ouderen, Capaciteit en coördinatie en Mentaal Welbevinden is ook gestart met de uitwerking van het thema Preventie/Positieve Gezondheid/Leefstijl. Op 25 mei vindt daarover een bijeenkomst bij Zorg en Zekerheid plaats, geheten: IZA/GALA, samen bouwen!

Ook de netwerken en andere projecten van Transmuralis bruisen van activiteiten, daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Onze nieuwe junior projectleider, Amy Reinders, stelt zich in deze nieuwsbrief ook aan u voor. Zij heeft sinds 1 maart ons team versterkt. We zijn blij dat ons team nu weer geheel op volle sterkte is!

Als laatste wil ik een ieder betrokken bij Transmuralis bedanken voor jullie vertrouwen. Bij samenwerken gaat het voor een belangrijk deel over vertrouwen en daar is de afgelopen tien jaar een prachtige basis voor gelegd. Daarbij spreek ik de hoop uit dat we op basis van dit vertrouwen de regionale samenwerking in de toekomst voort zetten en uit gaan bouwen!

Hartelijke groet,

Veronique Bekendam