Vanuit het netwerk Dementie is de vraag gesteld welke vormen van respijtzorg er in de regio zijn en of deze voldoende aansluiten op de behoefte.

Op basis van een eerste verkenning is vastgesteld dat er vanuit betrokken organisaties en gemeenten duidelijk behoefte is aan aanvullende respijtzorgvoorzieningen. Dit heeft geleid tot een aanvraag bij het zorgkantoor voor transitiemiddelen Wlz. Deze aanvraag is eind vorig jaar gehonoreerd. Het project heeft een looptijd van een jaar (2023) en focust zich op een plan van aanpak, inclusief businesscase voor het realiseren van een regionale respijtzorgvoorziening, startend met een pilot. De projectleiding is belegd bij Transmuralis. Wij doen dit in nauwe samenwerking met een regionale werkgroep respijtzorg, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Waar staan we nu?
Verspreid over het land zijn diverse pilots uitgevoerd. Daarnaast is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van mantelzorgers om gebruik te maken van logeerzorg als mantelzorgondersteuning. Deze landelijke resultaten zijn gebundeld en uitgewerkt in de vorm van handreikingen, inclusief rekenregels die heel goed als basis kunnen dienen voor een regionale doorvertaling. Ter verdieping zijn ook diverse werkbezoeken afgelegd bij voorzieningen in de regio en aansprekende voorbeelden elders in het land (benchmark).

De verdere uitwerking en uitvoering gebeurt in kleinere werkgroepen, langs vier thema’s: doelgroep & organisatie; kosten & financiering; toegang & toeleiding; monitoring & evaluatie. Tot aan de zomer ligt de focus op de eerste twee thema’s . Als onderdeel van het eerste thema zijn o.a. locatie-eisen en exclusiecriteria geformuleerd en heeft er een eerste oriëntatie plaatsgevonden op potentiële locaties. Binnen het tweede thema wordt gewerkt aan een concept begroting en business case. Uiterlijk in november van dit jaar hopen we een plan van aanpak, inclusief businesscase ter besluitvorming voor te kunnen leggen.

Heeft u een vraag, suggesties of wilt u actief bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met Manon Hekman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 071 362 8220.