Op 25 september organiseert Transmuralis i.s.m. het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap binnen de Werkplaats Sociaal Domein Leiden de volgende editie van het Leeratelier dementievriendelijke gemeenten. 

Deze bijeenkomst vindt plaats van 15:00 tot 17:00 in de Scheppingskerk te Leiderdorp.

Het Leeratelier dementievriendelijke gemeenten heeft als doel te inspireren en inzicht te verkrijgen in goede voorbeelden van dementievriendelijke gemeenten. Ook vernemen we graag welke praktische vraagstukken er leven in de gemeenten en waar nog kansen liggen. Aangezien het aantal ouderen met dementie dat thuis woont toeneemt, vraagt dit om afstemming en samenwerking in de gehele keten van zorg en ondersteuning.

Laat u bijpraten door sprekers uit verschillende gemeenten én ontmoet medewerkers uit verschillende gemeenten, medewerkers van de zorgverzekeraar, zorgverleners werkzaam bij het netwerk Dementie, vrijwilligers (o.a. Alzheimer Nederland) en docenten en studenten van de Hogeschool Leiden. Meer informatie over het programma volgt in de aankomende maanden. U kunt zich wel al inschrijven.

Heeft u 25 september alvast in uw agenda genoteerd? Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen!