In onze regio participeren vijf organisaties in het project Oog voor Naasten en Nabestaanden.

In het kader van dit project hebben zij met een naastenjourney-workshop in kaart gebracht wat verbeterpunten zijn in de ondersteuning van naasten.

Op basis daarvan hebben zij maatwerkplannen opgesteld waar zij de afgelopen tijd mee aan de slag geweest zijn. Hieronder delen Sacha Lefeber en Suzan Vink van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn -Nieuwkoop hun ervaringen.

"Deelname aan het ON2-project heeft onze organisatie veel gebracht. Door de complimenten die we kregen dachten we dat we al veel oog hadden voor naasten. Toch heeft dit project ons nog bewuster gemaakt van de zorg voor naasten en waar we nog kunnen verbeteren.

Na de Naastenjourney-workshop hebben we zes extra bijeenkomsten georganiseerd om alle vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren de Naastenjourney te laten uitvoeren met als doel om het bewustzijn rondom de zorg voor naasten te vergroten. Dit zien wij nu ook terug: vrijwilligers vragen vaker aan naasten hoe het met hen gaat en nemen ook meer tijd voor naasten. We zullen de workshop dan ook blijven geven zodat we gezamenlijk oog blíjven houden voor wat naasten nodig hebben.

De Naastenjourney-workshops heeft ons een aantal inzichten opgeleverd die we hebben uitgewerkt. Zo hebben we voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor alle nabestaanden, wat we voorheen alleen deden voor vrijwilligers. De bijeenkomst heeft ons geleerd dat dit ook voor naasten meerwaarde kan hebben: het samenzijn en het spreken van vrijwilligers en andere families. We hebben tijdens de evaluatie dan ook besloten dat we dit jaarlijks zullen herhalen.

Ten tweede bellen we nu drie weken na een overlijden de nabestaanden op. We stellen hen dan in de gelegenheid om te vertellen hoe zij de periode in het hospice en erna hebben beleefd. In het gesprek dat dan ontstaat kunnen we hen eventueel verwijzen naar de huisarts voor professionele ondersteuning. Dit is al helemaal geïntegreerd in ons handelen en wordt erg gewaardeerd door naasten.

Daarnaast leggen we tegenwoordig de folder 'Bij het sterven van een familielid' op de gastenkamers. Als er informatie is gegeven over palliatieve sedatie en/of euthanasie geven we ook hier folders over zodat de naasten en de gast het rustig na kunnen lezen. Nieuw voor ons is dat we dit noteren op een checklist zodat we goed helder hebben of dit al is gebeurd of niet.

Tot slot wilden we vrijwilligers uitgebreider en persoonlijker laten rapporteren over de gast zodat naasten een verslag hebben van de laatste periode van hun geliefde in ons hospice. We weten uit de nagesprekken dat naasten dit gebaar erg op prijs stellen, maar deze actie loopt nog niet helemaal zoals gewenst. Hiervoor gaan we dus terug naar de tekentafel om te onderzoeken hoe we dit plan het beste in de praktijk kunnen uitvoeren."