Met het team dat bijna weer geheel compleet is, zijn we voortvarend het nieuwe jaar begonnen. Het programma van het event Transmuralis 10 jaar is gereed en we vieren ons jubileum graag op 10 mei met jullie!! Klik hier voor het programma en hier voor het inschrijvingsformulier.

Bij de programmalijn Acute Zorg zijn de projecten Doorontwikkeling zorgcoördinatiecentrum en Regionaal aanmeldpunt van start gegaan en daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Voor de uitwerking van de transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord hebben de 4 thema’s (Acute zorg, Chronische aandoeningen, Kwetsbare ouderen en Capaciteit en coördinatie) een eerste aanzet geformuleerd. Deze opdrachten gaan nu verder uitgewerkt worden. Tevens zal het 5de thema Mentaal welbevinden opgepakt gaan worden.

Het project Klein Leed, grote consequenties is afgerond, waarbij o.a. voor maaghevels in de eerste lijn een pragmatische oplossing is gevonden met hulp van Zorg en Zekerheid. Maaghevels zijn nu beschikbaar in de apotheken in de regio en kunnen kosteloos door huisarts/thuiszorg worden opgehaald, indien nodig.

In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe programmacoördinator Manon Hekman zich voor, zij is begin januari bij ons aan de slag gegaan. Daarnaast start per 1 maart Amy Reinders als junior projectleider met aandachtsgebied communicatie. Zij is momenteel werkzaam als coördinator nascholingen & communicatie bij LUMC- Boerhaave Nascholing. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.

Bij het CVA-netwerk is Neuronet (netwerk 1elijns paramedi) nu aangesloten waardoor er bij het netwerk een bredere vertegenwoordiging is gerealiseerd. Bij het netwerk Dementie worden activiteiten in de regio ontplooid voor jonge mensen met dementie, een speciale doelgroep die aparte aandacht en activiteiten nodig heeft. Ook het netwerk Palliatieve zorg heeft vele activiteiten lopen, waaronder het Oog voor Naasten project en het aanbod voor huisartsen om een bijeenkomst te organiseren over Tijdig spreken over het levenseinde. Over al onze activiteiten leest u meer in deze nieuwsbrief.

Daarnaast hebben we de afgelopen periode de website van Transmuralis up-to-date gemaakt. Mocht u nog iets missen of aan te vullen hebben, laat het ons weten!

Ten slotte
Het jaar 2023 is weer begonnen, de plannen zijn ambitieus en wij zullen er als team alles aan doen om de verwachtingen die u van ons heeft waar te maken. In ieder geval kijk ik ernaar uit om u allen op het Lustrumevent van 10 mei te ontmoeten en met elkaar bij te praten en vooruit te blikken!!

Hartelijke groet,

Veronique Bekendam