Ook volgend jaar wordt begeleiding door een aangesloten geestelijk verzorger in de thuissituatie vergoed voor iedereen in de regio die in de palliatieve fase verkeert en/of voor iedereen boven de 50 jaar.

Omdat we dit jaar meer subsidie aan kunnen vragen dan vorig jaar, kunnen met meer cliënten gesprekken gevoerd worden. Daarnaast worden er nu vier (i.p.v. 3) consulten per cliënt vergoed.

Wil je meer informatie over het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord of wil je een gesprek aanvragen? Kijk dan op de website (Centrum voor Levensvragen - Home (centrumlevensvragenzhn.nl)). Vanaf medio januari neemt onze nieuwe collega Manon Hekman het projectleiderschap voor het Centrum voor Levensvragen op zich. Zij stelt zich voor in de volgende nieuwsbrief.