Binnen de gemeente Katwijk is een project gestart gericht op het intensiever betrekken van het netwerk van de zorgvrager. Zorgaanbieder Curadomi werkt al geruime tijd intensief aan deze ontwikkeling, waarbij zij gebruik maken van de Eigen Kracht methodiek.

Binnen de lokale gemeente levert dit veel positieve geluiden op, waarna er inmiddels recent een tweede fase in het project is gestart. Hierbij wordt de Eigen Kracht methodiek ook overgebracht aan andere thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken en wmo-consulenten. Hierdoor kan er een eenduidige boodschap en werkwijze aan een zorgvrager worden geboden. Dit gebeurt via scholingen en een intervisie bijeenkomst. Vanuit Transmuralis participeren we in dit project met als doel de goede ervaringen breder bekend te maken in de regio.