In het najaar van 2022 heeft Alzheimer Nederland de landelijke Dementiemonitor mantelzorg uitgevoerd.

Dit onderzoek geeft een beeld van de ervaringen en behoeften van mantelzorgers, maar dit keer zijn voor het eerst ook de ervaringen van mensen met dementie zelf meegenomen. De eerste resultaten op landelijk niveau zijn inmiddels beschikbaar via Alzheimer Nederland.

Mensen met dementie op jonge leeftijd (onder de 65 jaar) hebben specifieke kenmerken en behoeften. Vaak verkeren zij nog in het arbeidsproces. Soms wonen er nog (jonge) kinderen thuis. Ook het ziektebeloop verloopt over het algemeen anders dan bij mensen op oudere leeftijd. De Dementiemonitor Mantelzorg biedt een specifieke rapportage voor deze doelgroep.

Ook binnen de regio Zuid-Holland Noord wordt er kritisch gekeken naar de voorzieningen voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Eerder dit jaar is er een klantreis uitgevoerd voor deze doelgroep. De resultaten hiervan zijn in november gedeeld met diverse professionals uit het werkgebied. Momenteel zijn zij aan de slag met de gesignaleerde knelpunten. In het voorjaar zullen zij terugkoppeling geven van het proces en behaalde resultaten.

Wij houden u via de nieuwsbrief verder op de hoogte.