Vanuit het regionale expertisecentrum dementie is het project Hartelijk Welkom recent gestart. Dit project heeft als doel om de overgang van thuis naar het verpleeghuis te verbeteren.

Twee hoofdonderwerpen in het project zijn informatieoverdracht en mantelzorgondersteuning. Een ander thema dat ook aandacht krijgt is welzijn van de persoon met dementie.

Als eerste stap in het onderzoek is er binnen ActiVite een pilot uitgevoerd. De komende tijd gaat een actieteam van zorgprofessionals, mantelzorgers en cliëntvertegenwoordigers nadenken over oplossingen vanuit de praktijk. Daarnaast zijn er verschillende stakeholders betrokken bij het onderzoek, waaronder ook Transmuralis. De afronding van dit onderzoek zal naar verwachting nog 1,5 jaar duren.