Op 7 december organiseerde Transmuralis een scholingsbijeenkomst met het thema Omgaan met dementie. Theatergroep Ervarea was aanwezig om het inhoudelijke programma te verzorgen.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en met een flinke dosis humor werden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op hun gedrag. Het was een prikkelende interactieve avond, waarvan de deelnemers geïnspireerd en vol nieuwe inzichten naar huis gingen.

In 2023 is Transmuralis voornemens tweemaal deze scholing aan te bieden. In het voorjaar voor de medewerkers niveau 1 en 2 en in het najaar voor medewerkers niveau 3 en 4. Hou de agenda op onze website in de gaten voor nadere informatie.