Verdwaalklachten kunnen grote gevolgen hebben voor kwaliteit van leven en autonomie, maar het is moeilijk om navigatievermogen goed in kaart te brengen.

Vanuit het LUMC is een grootschalig online onderzoek uitgevoerd waarmee het navigatievermogen van 435 deelnemers met niet-aangeboren hersenletsel gemeten is. Mensen met hersenletsel lieten een lager navigatievermogen zien en rapporteerden vaker klachten over navigatieproblemen (39.1%).

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De navigatietest is beschikbaar voor belangstellenden via de website van het LUMC. De resultaten zijn gepubliceerd en te lezen in dit artikel.