Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II).

Het programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken.

De ambitie van het NPPZ II is: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging. De landelijke organisatie PZNL heeft de opdracht gekregen om het programma in te richten en te organiseren. Zodra de plannen meer concreet worden, zullen deze besproken worden in het netwerkoverleg en de klankbordgroep van het netwerk Palliatieve zorg.