Feature Image

100 maanden onderzoek naar de gevolgen van een beroerte op lange termijn

Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en zijn omgeving. Inmiddels is er de nodige kennis opgebouwd over een beroerte, met name naar de acute fase van de beroerte.

Veel minder is er bekend over de lange termijn gevolgen.

Basalt verzamelt sinds 2014 gegevens in het kader van het Score-onderzoek dat erop gericht is meer inzicht te krijgen in de lange termijn gevolgen. Score staat voor Stroke Cohort Outcome Rehabilitation.

Inmiddels zijn de eerste onderzoeksresultaten van het Score onderzoek bekend. Als belangrijkste conclusie voor dit moment komt naar voren dat het verder verbeteren van de samenwerking tussen verschillende professionals een belangrijke stap vooruit kan betekenen in het beperken van de lange termijn gevolgen van een beroerte. De komende tijd zullen er verschillende artikelen worden gepubliceerd over dit onderzoek. Meer informatie is te vinden via 100 maanden: onderzoek naar gevolgen beroerte op lange termijn – Basalt – de kracht van revalidatie