Nieuws

Op 1 april ben ik begonnen als programmaleider Palliatieve zorg bij Transmuralis. Ik volg Maaike Scheffer op, die bij Transmuralis werkzaam blijft als programmaleider Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hierbij stel ik me graag aan u voor.

Na 3,5 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben als programmaleider bij Transmuralis, vertrek ik in mei om ergens anders aan de slag te gaan.

De routekaart dementie, die voor en door professionals gemaakt is, wordt inmiddels gebruikt in de regio Zuid-Holland Noord.

Vorige keer waren we nieuwsgierig naar de komst van mijn opvolger en vandaag ben ik blij dat Veronique Bekendam zichzelf als inkomend directeur in dit voorwoord aan u voorstelt.

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee voor getroffene en naasten maar ook voor professionals.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen.

Het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord doet samen met 11 andere netwerken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.

Vandaag (16 mei) is Veronique Bekendam gestart als directeur van Transmuralis.

De weg door rouw hoef je niet alleen te gaan, ook een hulpverlener niet. Dat was het vertrekpunt van de bijeenkomst in maart. 

In 2021 is hard gewerkt om het project vroegsignalering complexe ouderenzorg verder vorm te geven. Er zijn twee werkgroepen samengesteld, te weten Cognitie en Crisis & ad-hoc situaties.

De routekaart dementie, die voor en door professionals gemaakt is, staat online. De routekaart ondersteunt en verbindt professionals regionaal en lokaal rondom dementiezorg.

Het begeleiden van mensen in de palliatieve fase is uitdagend werk waar verzorgenden goed op moeten zijn voorbereid.

Door het thuisconsult kunnen niet-wenselijke ziekenhuisopnames bij een crisissituatie thuis voorkomen worden.

In regio’s waar wijkverpleging, huisarts, hospices en ziekenhuis in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en meer passende zorg, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames.

Op diverse plekken in de regio worden lunches of een koffie-inloopmoment georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.