Fortis in unum voor werknemers met NAH

Op 30 oktober 2018 organiseert Effectyf een ronde tafel bijeenkomst voor huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Want als het gaat om de re-integratie van werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, dan maakt een goede verbinding tussen deze (sociaal) geneeskundigen hét verschil.

Lees meer...

Overzicht lege palliatieve bedden per 1 juli altijd actueel

Per 1 juli is de stand van de lege palliatieve bedden in de regio op ieder moment actueel. Vanaf dat moment wordt er real time ingevuld wat het aantal lege bedden is per hospice. Zo is er altijd een actueel overzicht beschikbaar.

De nieuwsbrief van juli is uit.

U kunt 'm hier openen.

Slotsymposium Samen Beslissen

Op 11 juni vindt vanaf 14.30u de slotbijeenkomst plaats van Samen Beslissen binnen de CVA-keten, bij het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Deze slotbijeenkomst is bedoeld voor oud-deelnemers aan de scholing maar ook voor zorgprofessionals uit de zorgketen ZH-N die nog niet in de gelegenheid zijn geweest een scholing te volgen.

Lees meer...

Thematafel zorgmijders

Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 juni bij ActiVite in Leiderdorp en gaat vooral over de vraag: wat heeft u nodig om het probleem zorgmijders aan te pakken? Wat moet er gebeuren in het veld?

Lees meer...

© 2013 Transmuralis