Nieuws

Meer dan 350 persoonlijke verhalen werden verzameld. Een verzameling verhalen over de zorg in een buitengewone tijd.

Ook in 2022 gaan wij verder met het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met NAH (en hun naasten), steeds met een ander thema. We doen dit samen met Paul Raterman, ambassadeur vanuit Hersenletsel.nl.

Slim incontinentiemateriaal kan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners verbeteren, daar zijn zowel onderzoekers als zorgmedewerkers het over eens. 

Zowel voor inwoners als professionals worden er in 2022 belangrijke hulpmiddelen geïntroduceerd: de routekaart dementie én de wegwijzer dementie.

De Zorgstandaard Dementie geeft de verbindende visie en dient als richtinggevend perspectief voor continue verbetering over het gehele dementietraject. Wat kan je ermee?

De Warme overdracht ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Zij verbindt de professionals in ziekenhuizen met de professionals in de eerstelijnszorg.

Binnen het dementienetwerk is het streven om dementiezorg- en ondersteuning zoveel mogelijk persoonsgericht en integraal aan te bieden gedurende het hele ziekteproces.

De klantreis dementie wordt ook in 2022 ingezet in de regio als hulpmiddel om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

In deze online werkconferentie (van 13.00 tot 17.00 uur) belichten we het thema ‘Samen beslissen’ breed en vanuit vele invalshoeken zodat u in uw eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunt geven.

Het CVA-netwerk heeft aangegeven de CVA-zorg en ondersteuning die daarna volgt beter in beeld te willen krijgen en er mogelijk bij aan te sluiten.

Herkenning, het delen van de verlies- en rouwverhalen en het noemen van de naam van degene die zo wordt gemist, kunnen helpend zijn bij verlies en rouw.

26 Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en 4 revalidatieartsen namen op 2 november deel aan de eerste kennisbijeenkomst van Neuronet ZHN met als doel kennismaken, -delen en -opdoen.

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin de zorg wederom in het middelpunt van de maatschappij en maatschappelijke discussie stond.

Onder de noemer ‘Samen werken aan liefdevolle zorg’ doen Leyden Academy en zorgorganisatie Topaz gezamenlijk onderzoek naar liefdevolle zorg in de ‘driehoek’ tussen bewoners met dementie, hun naasten en zorgmedewerkers.

In de week van de palliatieve zorg nam het Alrijne Ziekenhuis twee koppelbedden in gebruik. Hiermee kunnen zij nog beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en zijn of haar naasten en zoveel mogelijk kwaliteit van leven bieden in de palliatieve fase.