Nieuws

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde transformatieplannen en het Regioplan IZA Zuid-Holland Noord.

Als mensen ongeneeslijk ziek zijn, praten ze vaak weinig over hun wensen en behoeften. Omdat ze het lastig vinden of omdat ze niet beseffen dat ze een keuze hebben.

Op 25 oktober hebben we afscheid genomen van Lia de Jongh (vz. Transmuralis, vz RvB Topaz) en Willem Wiegersma (lid AB Transmuralis en vz. RvB Basalt) als bestuursleden van Transmuralis. 

Huidige voorzitter Transmuralis, Lia de Jongh (bestuurder Topaz) geeft per 1 november het voorzitterschap over aan Heidi van den Brink (bestuurder Marente). 

Op 30 november organiseren we in Leiderdorp een ontmoeting voor verpleegkundigen over twee onderwerpen die met elkaar samenhangen.

In oktober is de nieuwe routekaart CVA gepubliceerd via de website van Transmuralis. Deze routekaart is een handig hulpmiddel voor (huis)artsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners.

Theatergroep Hersenkronkels gaat op 4 november in première met een nieuwe voorstelling, genaamd Altijd en Overal.

Transmuralis heeft de afgelopen twee jaar de handen ineengeslagen met Marente, ActiVite en Topaz om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen.

De afgelopen twee jaar zijn er binnen het project In gesprek met de burger 124 informatiebijeenkomsten over het levenseinde georganiseerd voor ouderen in verschillende regio’s in Nederland. Meer dan 2230 ouderen namen deel aan deze bijeenkomsten.

De herziene richtlijn Dementie in de palliatieve fase is gepubliceerd. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen.

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC is in september gestart met het door de NVVE gefinancierde onderzoek Verschuivende grenzen en waarde(n)volle wilsverklaringen.

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de klantreis voor mensen met dementie en een migratieachtergrond.

Zaterdag 14 oktober 2023 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Jaarlijks organiseert Consortium Propallia rond die dag de Week van de Vraag.

De ontwikkelingen rondom het Regioplan Zuid-Holland Noord beginnen in een versnelling te komen. Dat is niet voor niets, want 31 december 2023 moet het regioplan af zijn.

Er kan een periode zijn waarin het leven moeizaam en stroef verloopt. Bijvoorbeeld wanneer mensen in een andere levensfase komen, te maken krijgen met ziekte, (naderend) overlijden, conflicten of verlies.