Cursus juridische aspecten van dementiezorg

Er is veel onduidelijkheid over de juridische aspecten van dementiezorg. Transmuralis organiseert daarom de cursus juridische aspecten van dementiezorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. wilsbekwaamheid, levenstestament en gedwongen opnames.

Lees meer...

De nieuwsbrief van april is uit

U kunt 'm hier openen.

Dementie, de toekomst dichterbij

Dat was het thema van de drukbezochte netwerkbijeenkomst van het netwerk dementie op 13 december jl.

Lees meer...

Handreiking omgaan met hoop

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. De handreiking "Omgaan met hoop" biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan.

Lees meer...

De novembernieuwsbrief van Transmuralis is uit

U kunt 'm hier openen.

Lees meer...

© 2013 Transmuralis