Feature image

Centrum voor Levensvragen

Als er iets gebeurt wat u diep raakt en (levens)vragen oproept kan een goed gesprek troost en steun geven. Want een goed gesprek kan helpen om de zaken op een rij te zetten en het overzicht terug te krijgen.

Soms zijn er geen geschikte gesprekspartners. Of ze wonen ver weg. Ook kan het zijn, dat u deze levensthema’s liever (eerst) bespreekt met iemand buiten de directe kring van familie of vrienden. Hoe dan ook: wanneer u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek met een professional, neem dan contact op met het Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord.