Filter op:

Subcategorieën

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden.

Lees meer >

Het specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om ongewenste opnames in de palliatieve fase te voorkomen. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven.

Lees meer >

Een aantal keer per jaar blijkt dat een gast van het hospice niet meer op haar of zijn plek is en overgeplaatst moet worden naar een verzorgings- of verpleeghuis. De betrokken zorgaanbieders hebben daartoe samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt.

Lees meer >