Feature Image

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten.

Streeft u naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten? Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie en wilt u weten waar uw organisatie staat in het toepassen van palliatieve zorg? En wilt u de kwaliteit van (palliatieve) zorg verbeteren door te reflecteren, leren en verbeteringen door te voeren? Dan is de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg hét instrument om hiermee aan de slag te gaan. 

Kwaliteitskader palliatieve zorg
De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader geeft zicht op wat patiënten, naasten en zorgverleners met elkaar hebben afgesproken over wat goede palliatieve zorg is. 

Geen keurmerk, wel bewustwording
De zelfevaluatie is een instrument voor bewustwording en reflectie. U kunt de Zelfevaluatie gebruiken als aanvulling op kwaliteitsprojecten, audits en accreditatieprogramma’s. Het leidt niet tot een keurmerk.  

Het gebruik van de Zelfevaluatie is gratis. Uw organisatie investeert in de vorm van uren en de mogelijke kosten behorend bij het verbeterplan.  

Twee versies Zelfevaluatie
Er zijn twee soorten evaluaties: 
1. Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties  
De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties is ontwikkeld om organisaties zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices en VG-instellingen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de organisatie. De Zelfevaluatie resulteert in een concreet actieplan. Ga voor meer informatie naar Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties op Palliaweb.

2. Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen 
De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen is ontwikkeld om huisartsen inzicht te geven in waar gerichte verbetering van palliatieve zorg kan plaatsvinden in de eigen huisartsenpraktijk. De Zelfevaluatie voor huisartsen is kleiner in omvang dan die voor zorgorganisaties. Ga voor meer informatie hierover naar Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen op Palliaweb.

Meer informatie
Heeft u interesse om de Zelfevaluatie uit te voeren in uw organisatie? Neem bij vragen en voor meer informatie contact op met het team Zelfevaluatie van PZNL via zelfevaluatiepz@pznl.nl.